#BOOtoBullies

November 13, 2018 | By

#BOOtoBullies

Two boys who were physically and emotionally bullied at their primary school, put their eight- and twelve year old heads together in 2014 and came up with a plan to make young children aware of the impact of bullying. The brothers, Timeon and Reuben Jansen van Rensburg, with the help of their mother, Sinta Ebersohn, created interactive comics that teach young children empathy, in order to prevent bully behaviour.

Parents, teachers and therapists use these modules, The Adventures of Bully & Boo, to empower children between the ages of three and ten years old to identify bullying, take a stand against it and stand up for a victim.

Every year, during International Anti-Bullying Week in November, they make these comics available for FREE world-wide in five languages, namely English, Afrikaans, Xhosa, Spanishand French. This week is their fifth annual campaign, called #BOOtoBullies and is accompanied by the release of a new range of branded clothing for the whole family.

Play a Comic in the language of your choice.

Get your t-shirt, hoodie and other clothes.

Comics are available for FREE until Sunday, 18 November 2018.

Timeon, Reuben & Sinta

Twee seuns wat fisies en emosioneel afgeknou is by hul laerskool, het in 2014 hul agt- en twaalfjarige koppe bymekaar gesit en ‘n plan beraam om jong kinders bewus te maak van die impak van afknouery. Die broers, Timeon en Reuben Jansen van Rensburg, het met hulp van hul Ma, Sinta Ebersohn, interaktiewe strokiesprente geskep wat jong kinders empatie aanleer, ten einde boeliegedrag te voorkom.

Ouers, onderwysers en terapeute gebruik hierdie modules, Die Avonture van Boelie & Boe, om kinders tussen die ouderdom van drie en tien jaar te bemagtig om afknouery te eien, standpunt daarteen in te neem en in die bresse te tree vir ‘n slagoffer.

Jaarliks, tydens Internasionale Anti-Boelie Week in November, stel hulle hierdie strokies GRATISwêreldwyd beskikbaar in vyf tale, naamlikAfrikaans, Engels, Xhosa, Spaans en Frans. Hierdie week is hul vyfde jaarlikse veldtog, genaamd #BOOtoBullies en gaan ook gepaard met die vrystelling van ‘n nuwe reeks handelsmerk klere vir die hele familie.

Speel ‘n Strokiesprent in die taal van jou keuse.

Kry jou t-hemp, kappie en ander klere.

Strokiesprente is GRATIS beskikbaar tot Sondag, 18 November.

Timeon, Reuben & Sinta

Filed in: Bully & Boo, News | Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.