Karate Champions & Anti-Bully Project

August 31, 2016 | By
IMG_2455

Stellenbosch broers, Timeon Jansen van Rensburg(10jr) en Reuben Jansen van Rensburg (13jr) het pas elk die Suid Afrikaanse Goju Ryu Karate Kampioenskappe in hul ouderdomsgroepe gewen. Bykans twee jaar gelede, het hulle interaktiewe strokiesprente ontwikkel, wat jong kinders empatie leer, ten einde afknouery te voorkom.

Lees meer oor die Beginsels waarop dit gebasseer is.

Alhoewel die twee seuns gedugte karateka is, glo hulle dat selfverdediging nie die oplossing vir ‘n boelie is nie, maar wel Die Avonture van Boelie en Boo. Die modules wat wêreldwyd aanlyn beskikbaar is in vyf tale, naamlik Afrikaans, Engels, Xhosa, Spaans en Frans, skets voorvalle waar afknouery plaasvind en open dan ‘n gesprek oor die gedrag, die impak daarvan en hoe dit hanteer kan word. Ouerleiding is ideaal en onderwysers kan die modules as ‘n les aanbied, waarvoor opleiding beskikbaar is.

Bekwame persone wat graag met kinders werk, kan ook registreer as Ambassadeurs van die projek en dit wêreldwyd by kleuterskole, skole en ander instansies aanbied.

Hierdie jaar vind Internasionale Anti-Boelie Week van 14 tot 18 November plaas en hulle beplan om dan weer, soos verlede jaar, die modules wêreldwyd gratis beskikbaar te stel. Indien u belangstel om betrokke te raak, kontak hulle gerus by youth@e2zed.co.za.

Kliek hier om ‘n Demonstrasie module te speel.

.

.

Geskryf deur Sinta Ebersohn

 DSC_0143 - Copy

Stellenbosch brothers, Timeon Jansen van Rensburg (10yrs) and Reuben Jansen van Rensburg (13yrs), both won their respective divisions of the South African Goju Ryu Karate Championships in August. Almost two years ago, they created interactive comic strips, teaching young children empathy, to prevent bullying.

Read more about the Principles on which it is based.

Although the two boys are a force to be reckoned with, they do not believe that self-defence is the solution for bullies, but rather The Adventures of Bully & Boo. The modules, which are available worldwide in five languages, namely Afrikaans, English, Xhosa, Spanish and French, sketch scenarios where bullying occurs and then opens up a conversation about the behaviour, the impact thereof and how it can be handled. Parental guidance is advised and teachers can present these modules as lessons, for which training is available.

Competent persons who enjoy working with children, can also register as Ambassadors of the project and present it at nursery schools, primary schools and other institutions worldwide.

This year, 14 to 18 November is International Anti-Bullying Week and they are planning to make the modules available worldwide for free, like they did last year. If you are interested in becoming involved, please contact them at youth@e2zed.co.za

Click here to watch a Demo module.

.

Written by Sinta Ebersohn


Filed in: Bully & Boo, News | Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.