The Adventures of Bully & Boo Donated to Community Initiatives

May 12, 2015 | By

Donasie Straatlig Afr PR

Kinders van Cloetesville kry voortaan by Straatlig in Stellenbosch, die geleentheid om uit die Avonture van Boelie & Boo te leer. Die interaktiewe strokiesprente, is gerig om laerskool leerders bewus te maak van alledaagse gedrag wat eintlik ‘n vorm van boelie is. Hulle leer om boeliegedrag te eien en standpunt daarteen in te neem.

Hierdie interaktiewe modules is ontwerp om beide deur opvoeders as ‘n leerhulpmiddel gebruik te word, sowel as individueel deurgewerk te word deur leerders wat self kan lees en/of rekenaargeletterd is.

Die ontwerp en vervaardiging word deur die e-leer besigheid, e2zed van Stellenbosch behartig, sodra kinders die stories saamgestel het. Sinta Ebersohn se visie is om elke maand een module aan ‘n gemeenskapsprojek in die distrik van Stellenbosch te skenk. Besoek gerus die webwerf by www.e2zed/youth om na ‘n voorbeeld te kyk. Indien u projek hierby kan baat, stuur asb ‘n e-pos met meer inligting oor die initiatief aan Sinta by youth@e2zed.co.za.

 

Donation Straatlig PR

Children from Cloetesville will henceforth get an opportunity, to learn from the Adventures of Bully & Boo, at Straatlig in Stellenbosch. The aim of the interactive comic strips, is to make primary school learners aware of common conduct that is actually a form of bullying. They learn to recognise bullying and take a stand against it.

These interactive modules are designed, both to be used as a teaching aid by educators as well as worked through individually by learners who are able to read and/or are computer literate.

The design and production is done by the e-learning business, e2zed of Stellenbosch, once children have created the stories. Sinta Ebersohn’s vision is to donate one module to a community project in the Stellenbosch district, every month. Visit the website at www.e2zed.co.za/youth to see a demo. If your project can benefit from this, please send an e-mail with more information about your initiative to Sinta at youth@e2zed.co.za.

Filed in: News

Comments are closed.